Proslava završetka Opening doors kampanje

U Bruxellesu smo 15.01.2020. nizom aktivnosti proslavili završetak “Opening doors kampanje”.

Tijekom internog događaja prisjećali smo se samih početaka, ključnih događaja iz razdoblja 7 godina kampanje. U emotivnoj atmosferi istaknuta su postignuća, a kao najveća snaga kampanje prepoznat je rad nacionalnih koordinatora.

FICE Hrvatska uključila se u drugoj fazi kampanje, u ožujku 2017. i na nacionalnom nivou okupila 13 organizacija.

Drugi dio dana bio je rezerviran za aktivnosti za širu stručnu javnost tijekom kojih je dan kratak prikaz tijeka i postignuća kampanje te stavljen naglasak na budućnost i buduće akcije.

Predsjednica FICE Hrvatske, Ljiljana Ban, tijekom panela imala je priliku govoriti o izazovima koji stoje na putu napretka deinstitucionalizacije u Hrvatskoj.

Na kraju je predstsavljeno i prisutnima podijeljeno završno izvješće kamapnje koje možete u cjelosti pročitati na slijedećem linku:

https://www.eurochild.org/fileadmin/public/05_Library/Thematic_priorities/06_Children_in_Alternative_Care/Eurochild/OD_last_report_v5_NT_SCREEN.pdf

 

Proslava postignuća i završetak Pan-europske kampanje Opening doors

Najbolje mjesto za rast i razvoj djeteta je sigurna obitelj puna ljubavi. Vođeni ovim uvjerenjem 120 organizacija iz 16 zemalja zajedno radilo u kampanji Opening Doors for Europe’s Children kako bi osnažili obitelji i okončali institucionalnu skrb.

 Opening Doors kampanja okupila je 5 velikih međunarodnih organizacija – Eurochild, Hope and Homes for Children, the International Foster Care Organisation (IFCO), the European branch of the International Federation of Educative Communities (FICE Europe), and SOS Children’s Villages International s ciljem pružanja podrške nacionalnim nastojanjima u razvoju sustava skrbi o djeci koji je usmjeren osnaživanju obitelji i osiguranju visoko kvalitetne skrbi u obitelji I zajednici koristeći EU fondove I kapacitete civilnog društva. Kapanja se provodila u Austriji, Belgiji, Bosni I Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Estoniji, Grčkoj, Mađarskoj, Litvi, Latviji, Moldaviji, Poljskoj, Rumunjskoj, Srbiji, Španjolskoj i Ukrajini.

Nakon 7 godina predanog rada ostvarena su brojna postignuća. U većini zemalja koje su sudjelovale u kampanji deinstitucionalizacija je jedan od glavnih prioriteta u sustavu skrbi za djecu. Posebno je ohrabrujući porast broja djece koje žive u obiteljskim oblicima skrbi u odnosu na broj djece koja su smještena u institucije.

Na europskoj razini, proces europskog semestra sada analizira deinstitucionalizaciju na sveobuhvatniji način. Izvješća svih zemalja EU daju prioritet prijelazu s institucionalnog na obiteljski oblik skrbi, skrb zajednici ili inkluzivno obrazovanje u programskom razdoblju 2021-27. Također smo zadovoljni što prijedlozi Europske komisije za novi proračun EU-a 2021.-2027[1]., podržani od strane Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije, daju prioritet prijelazu s institucionalne na skrb u obitelji i zajednici, promiču socijalnu uključenost i teže poboljšati koherentnost politika i zaštitu dječjih prava, posebno onih koja su u riziku ili su u skrbi.

No, naš posao nije gotovo. Još mnogo se mora učiniti kako bi osigurali da niti jedno dijete ne raste u instituciji, kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji zbog siromaštva, invaliditeta ili drugih diskriminatornih praksi te izgradio snažan sustav zaštite za djecu koji će osigurati zaštitu od patnje svakom djetetu.

“Djeca su najveće blago koje Europa ima. Na sram je toj Europi što su neki od naše najranjivije djece smješteni u takozvanu “skrb” koja im više šteti nego pomaže. Napravljen je važan napredak, ali naš posao je daleko od gotovog. Moramo naučiti iz dosadašnjih iskustava i nastaviti s pritiskom na europskom i nacionalnom nivou dok svako dijete ne dobije individualiziranu skrb kakvu zaslužuje i treba a svoj uspjeh.” Jana Hainsworth, Secretary General, Eurochild.

“Opening Doors kampanja je pokazala što se sve može učiniti ako udružimo svoje snage. No, ne zaboravimo da mnogo djece još uvijek živi u institucijama i da su mnoga u riziku od izdvajanja iz obitelji. Čim se novo EU vodstvo smjesti u nove uloge, moramo podići svoje napore kako bi osigurali da obitelji ostanu zajedno I da sva djeca imaju individualiziranu skrb kakvu trebaju I zaslužuju.” Michela Costa, Head of Global Advocacy, Hope and Homes for Children


I dok kampanja završava, rad se nastavlja. Kao predstavnici civilnog sektora angažiranog u zaštiti I promociji dječjih prava nastavit ćemo zagovarati cjelovite reforme sustava za dječju zaštitu te nadgledati korištenje EU fondova.

Više informacija o Opening Doors kampanji i njezinom utjecaju može se pročitati u završnom izvještaju koji će biti objavljen 15.1.2020. na završnom događanju kampanje.

 

Pratite nas i na službenoj stranici kampanje: https://www.openingdoors.eu/opening-doors-pan-european-de-institutionalization-campaign-celebrates-its-achievements-upon-closure/

 

[1] The financial instruments: Common Provisions Regulation, European Social Fund Plus, European Regional Development Fund, Instrument for Pre-Accession Assistance III, Asylum and Migration Fund, and Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument.

 

POSTIGNUĆA OPENING DOORS KAMPANJE U 2018.

Glavno usmjerenje Opening doors kampanje u 2018. bilo je osigurati da različiti EU financijski instrumenti nastave promicati deinistitucionalizaciju i u slijedećem financijskom razdoblju 2020.-2027.

 • U tu svrhu napravila se publikacija “Maintain, Strengthen, Expand: How the EU can ensure the transition from institutional to family and community based in the next MFF”. Publikacija je izdana i promovirana u ožujku 2018. povodom sudjelovanja na događaju u Europskoj komisiji koji je okupio predstavnike civilnog društva na nacionalnoj i EU razini, službenike Europske komisije, službenike Vijeća EU te članove europskog Parlamenta
 • Zagovarateljske aktivnosti bile su usmjerene primarno na osiguranje da se u prijedlozima Europske komisije zadrži i ojača prijelaz s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici.

Primjerice:

 • Prijedlog za ESF + daje prioritet prijelazu s institucionalne na obiteljsku skrb I skrb u zajednici kao međupovezano pitanje, a Uredba o zajedničkim odredbama daje prioritet prijelazu s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici za sve države članice EU, a ne samo na zemlje s identificiranim potrebama, što je bio slučaj u razdoblju financiranja od 2014.-2020. To znači da će sve države članice EU-a, pri razvoju nacionalnih strategija za smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje, uključivati i mjere za reform deinstitucionalizacije. Ovo je veliki uspjeh Opening doors kampanje, jer je jedan od naših glavnih ciljeva u II. Fazi bio podizanje svijesti o problemu institucionalne skrbi u zapadnoeuropskim zemljama i razbijanje mita da je institucionalna skrb samo problem istočno europskih zemalja
 • Osim toga, prijelaz s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici sada je prioritet u Instrumentu međunarodne suradnje za razvoj susjedstva EU (NDICI), a poseban spomen na jačanje sustava zaštite djece sada je dodan u propise.
 • Međutim, prijedlozi za Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Fond za migraciju azila (AMF) i Instrument za pretpristupnu pomoć III (IPAIII) nisu dali prioritet prijelazu s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici i ulogu civilnog društva.
 • od lipnja 2018. lobirali smo prema Europskom parlamentu i Vijeću EU-a kako bi osigurali održavanje i jačanje pozitivnih elemenata u ESF-u +, Zajedničkim odredbama o propisima i NDICI-u te da prijelaz iz institucionalne skbi u obiteljsku skrb i skrb u zajednici bude prioritet u propisima ERDF-a, AMF-a i IPAIII. U navedenom smo imali uspjeha:
  • ESF +, koji prvi ide na glasanje u Europskom parlamentu zadržao je postojeće mjere te su dodane nove. Sada imamo jasan navod važnosti prijelaza s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici, imamo jače načelo partnerstva koje predlaže da 2% ESF + ide na izgradnju kapaciteta socijalnih partnera i civilnog društva. Osim toga imamo uvođenje jamstva za djecu koje će osigurati da se 5,9 milijardi eura izdvoji za rješavanje problema siromaštva djece diljem EU.
  • ERDF, prva izvješća koja izlaze iz Europskog parlamenta pokazuju da je prijelaz s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici ponovno uveden u propise i da je uključena i negativna obveza za ulaganje u aktivnosti koje isključuju ljude
  • AMF, do sada smo osigurali da se AMF treba koristiti u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta, da bi civilno društvo trebalo biti uključeno u razvoj, provedbu i praćenje programa koje financira EU i da bi se alternative U institucionalnoj skrbi i pritvoru trebale osmisliti i provesti jednako u državama članicama, ali i u trećim zemljama
  • IPA III, posebno nam je drago što su naši amandmani uzeti u obzir i kako se čini da će biti uključen članak o Načelu partnerstva, a prijelaz s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici bit će dio Tematskih prioriteta IPA II
  • U 2019. ćemo se pobrinuti da se obećanja i ispune u  Vijeću EU-a. Uvjereni smo da ćemo našim napornim radom i upornošću osigurati da EU fondovi daju prednosti u cijeloj Europi i šire prijelazu s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici.

Centar Izvor – Selce – organizirao II.dječji malonogometni turnir – jedini inkluzivni turnir na razini RH

Centar Izvor-Selce svojim djelovanjem ponovno inspirira i daje primjer.

U petak, 9. lipnja 2017. na nogometnom stadionu u Crkvenici okupilo se preko stotinu mališana na II.dječjem malonogometnom turniru – “Izvor-snaga zajednice” s područja Primorsko-goranske, Karlovačke, Istarske i Ličko-senjske županije.  Turnir “Izvor-snaga zajednice” je prvi i za sada jedini inkluzivni turnir na razini RH koji okuplja djecu s teškoćama u razvoju, djecu s problemima u ponašanju, djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i njihove vršnjake iz osnovnih škola.

“Vjerujemo da se predrasude mogu smanjiti kroz interakcije poput sporta i da će djeca koja su iskusila inkluziju biti najbolji učitelji za smanjenje nejednakosti i izgradnju inkluzivnog društva”, poručuju iz Centra Izvor-Selce.

 

Kampanja “Opening doors for Europe’s Children” objavila poziv na akciju za EU

Koalicija 124 organizacije u okviru kampanje “Opening doors” objavila je poziv na akciju za EU pod nazivom ” Završetak ere institucionalne skrbi u Europi”. U okviru poziva kampanja pozdravlja dosadašnju predanost EU-a procesu deinstitucionalizacije, ali i traži daljnju predanost procesu deinstitucionalizacije u slijedećem višegodišnjem financijskom planu (MFF). Proces deinstitucionalizacije obuhvaća transformaciju cjelokupnog sustava socijalne skrbi posebice vezanog uz obrazovanje, zdravlje, socijalnu inkluziju, decentralizaciju, regionalni razvoj, inkluziju Roma, migraciju. Stoga je iznimno važno da deinstitucionalizacija postane nacionalni piroritet za sve EU članice kao i za zemlje kandidate te susjedne zemlje.

Poziv na akciju sastoji se od 3 ključne točke:

 1. Osnaživanje postojeće ex-ante uvjetovanosti tranzicije sa institucionalne skrbi na skrb u zajednici (nastavak financiranja “mjera za promjenom s institucionalne skrbi na skrb u zajednici)
 2. Promocija adekvatne dodjele i korištenja EU fondova za deinstitucionalne reforme (kako bi se nastavilo financiranje nacionalnih strategija deinstitucionalizacije i akcijskih planova koje vode promjeni sustava i unapređenju efektivnosti EU ulaganja)
 3. Unapređenje implementacije europskog kodeksa ponašanja o partnerstvu (kako bi se osigurala aktivna i smislena participacija organizacija civilnog društva i korisnika usluga tijekom cijelog procesa – pripreme, implementacije, monitoringa i evaluacije programa)

Opening doors kampanja predstavljena na stručnom skupu u Dječjem domu Maestral

U ponedjeljak 22.05.2017. u organizaciji  i u prostorijama Dječjeg doma Maestral, Split održan je stručni skup  “Pravo djeteta na život u obitelji” povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji.

Stručnoj javnosti (stručni djelatnici Doma, predstavnici CZSS, grada Splita, ureda pravobraniteljice za djecu, Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači”, osnovnih škola i udruga koje pružaju socijalne usluge u lokalnoj zajednici ) predstavljene su teme: „Što kada roditelji ustupe mjesto medijima“ prof. dr. sc. Maja Ljubetić, “Rad s rizičnim obiteljima”, Toni Maglica, prof.soc.pedagogije, “Usluge Dječjeg doma Maestral”, Blanka Čović, prof psihologije, “Opening doors” kampanja, Ljiljana Ban, dipl.soc. radnica.

Nakon prezentacije “Opening doors” kampanje i udruge FICE Hrvatska te njihove uloge u području osnaživanja obitelji, predsjednica FICE Hrvatske, Ljiljana Ban uručila je simbol kampanje, ključić s plavom vrpcom, v.d. ravnateljici Dječjeg doma Maestral, Veroniki Perić.

Dječji dom Maestral organizacijom ovog skupa, ali i prezentacijom aktualnih i planiranih aktivnosti svijetli je primjer kvalitetnog rada s obiteljima, stoga se radujemo daljnjoj aktivnoj suradnji.

Ovaj stručni skup naglasio je, ali i otvorio put novim suradnjama između organizacija civilnog društva i ustanova.

Udomitelji prvi puta dobili nagradu na Međunarodni dan obitelji

Ministartsvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ove godine po prvi puta je na Međunarodni dan obitelji dodijelio nagradu udomiteljima!!!! Jedna od dobitnica nagrade je i bivša predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece, Mladenka Ravenski, naših suradnika na Opening doors kampanji. Iskrene čestitke

http://www.mspm.hr/vijesti-8/obiljezen-medjunarodni-dan-obitelji/4566

SASTANAK NACIONALNIH KOORDINATORA OPENING DOORS KAMPANJE U BRUXELLES-u

U Bruxelles-u je 19. i 20. travnja održan sastanak nacionalnih koordinatora Opening doors kampanje. Na sastanku je po prvi puta sudjelovala i FICE Hrvatska kao nacionalni koordinator za Hrvatsku (šesnaestu pridruženu zemlju). Sastanak se sastojao od razmijene iskustava kroz rad u grupama na teme EU, nacionalnog i medijskog zagovaranja te nacionalnog partnerstva. Prezentirane su aktivnosti u okviru kampanje tijekom 2016. i 2017. te predstavljen radni plan za 2017. Drugi dan sastanka bio je rezerviran za individualne sastanke sa EU službenicima koji rade na socijalnim pitanjima. Na žalost, jedino službeni predstavnik za Hrvatsku se nije odazvao pozivu te smo ostali bez prilike predstaviti izazove s kojima se organizacije u Hrvatskoj nose vezano uz deinstitucionalizaciju. Koordinacijski tim kampanje obećao je ostati uporan u pronalasku EU službenika za Hrvatsku koji će nas biti voljan saslušati.  Na kraju sastanka definirani su ciljevi i očekivanja EU zagovaranja u 2017. (za razdoblje EU 2030) te su snimljene kratke izjave sudionika za promotivni film kampanje.