Kampanja “Opening doors for Europe’s Children” objavila poziv na akciju za EU

Koalicija 124 organizacije u okviru kampanje “Opening doors” objavila je poziv na akciju za EU pod nazivom ” Završetak ere institucionalne skrbi u Europi”. U okviru poziva kampanja pozdravlja dosadašnju predanost EU-a procesu deinstitucionalizacije, ali i traži daljnju predanost procesu deinstitucionalizacije u slijedećem višegodišnjem financijskom planu (MFF). Proces deinstitucionalizacije obuhvaća transformaciju cjelokupnog sustava socijalne skrbi posebice vezanog uz obrazovanje, zdravlje, socijalnu inkluziju, decentralizaciju, regionalni razvoj, inkluziju Roma, migraciju. Stoga je iznimno važno da deinstitucionalizacija postane nacionalni piroritet za sve EU članice kao i za zemlje kandidate te susjedne zemlje.

Poziv na akciju sastoji se od 3 ključne točke:

  1. Osnaživanje postojeće ex-ante uvjetovanosti tranzicije sa institucionalne skrbi na skrb u zajednici (nastavak financiranja “mjera za promjenom s institucionalne skrbi na skrb u zajednici)
  2. Promocija adekvatne dodjele i korištenja EU fondova za deinstitucionalne reforme (kako bi se nastavilo financiranje nacionalnih strategija deinstitucionalizacije i akcijskih planova koje vode promjeni sustava i unapređenju efektivnosti EU ulaganja)
  3. Unapređenje implementacije europskog kodeksa ponašanja o partnerstvu (kako bi se osigurala aktivna i smislena participacija organizacija civilnog društva i korisnika usluga tijekom cijelog procesa – pripreme, implementacije, monitoringa i evaluacije programa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *