Inspiracija

Tekstovi, radovi, publikacije koji pružaju novu mentalnu stvaralačku i kreativnu snagu koja vodi do novih ideja i pomažu nam u svakodnevnom profesionalnom radu u području alternativne skrbi.