FICE International

FICE International osnovana je 1948. u Trogenu, Švicarska pod UNESCO-vim patronatom te danas ima svoje nacionalne članice u više od 35 zemalja svijeta.

Vizija FICE Internationala je stvoriti svjetsku mrežu podrške svima onima koji rade s djecom u riziku, djecom u alternativnoj skrbi i djecom s teškoćama u razvoju.

Tijela upravljanja:

Skupština (General Assembly) – ima neograničenu kontrolu nad odlukama. Čine ju članovi svih FICE nacionalnih predstavnica. Sastaje se svake dvije godine neposredno prije međunarodnog FICE kongresa. Svaka zemlja članica ima pravo na dva glasa prilikom donošenja odluka

Savezno vijeće (Federal Council) – u periodu između redovnog okupljanja skupštine sastaje se Savezno vijeće, koje donosi odluke vezane uz FICE politku i poslovanje. Savezno vijeće sastaje se dva puta godišnje.

Izvršni odbor – između sastanaka saveznog vijeća predsjednik, generalna tajnica i blagajnik sastaju se u svrhu redovitog poslovanja.

Predsjednik: Hermann Radler

Potpredsjednik: Emmanuel Grupper

Generalna tajnica: Bettina Terp

Blagajnik Rolf Widmer

Tehnička asistentica: Katerina Simeonovna

 

Ured FICE Internatinal-a nalazi se u Bugarskoj.

 

Više o FICE International možete saznati na stranicama: www.ficeinter.net