Projekti

FICE Hrvatska kroz sudjelovanje u međunarodnim i domaćim projektima namijenjenima djeci, mladima, obiteljima i stručnjacima  nastoji doprinijeti poboljšanju općih društvenih uvjeta u kojem svaki pojedinac može ostvariti svoje potencijale.

FICE Hrvatska nositelj je sljedećih projekta:

“Zovu nas daljine”

Projektom „Zovu nas daljine“, FICE Hrvatska sa partnerskim (Suncokret-OLJIN) i suradničkim (Forum za kvalitetno udomljavanje djece) organizacijama nastojala je potaknuti na međunarodne mobilnosti mlade koji su u riziku od socijalne isključenosti i to ponajprije  iz onih skupina za koje se pokazalo da najmanje u njima sudjeluju.

Projektne aktivnosti temeljile su se na informiranju i to putem edukativnih radionica, ali i pružanju individualne podrške u pripremi za sudjelovanje u međunarodnim mobilnostima.

Projekt se provodio u  4 županije: Koprivničko-križevačkoj. Međimurskoj, Sisačko-moslavačkoj županiji i Gradu Zagrebu.

Uz mlade koji do sada nisu sudjelovali u projektima međunarodne mobilnosti u projekt su bili uključeni i mladi koji su imali takvo iskustvo kroz edukativne radionice za volontere i sudjelovanje u prezentaciji vlastitih iskustva na edukativnim radionicama za poticanje mobilnosti.

“Megafon”

Projekt „MEGAFON“ usmjeren je na promicanje aktivne participacije djece iz alternativne skrbi i to kroz aktivnosti usmjerenima na sve ključne dionike: djecu, stručnjake iz ustanova socijalne skrbi i  udomitelje.

Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Suncokret OLJIN na području dvije županije – Grad Zagreb i Zagrebačka županija, a partnerstvom sa Centrom za socijalnu skrb Vrbovec i suradnjom sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb- Dugave osigurana je provedba aktivnosti za njihove stručne djelatnike, udomitelje te djecu.

U provedbi projekta sudjeluju i volonteri Vrbovačke udruge mladih čijom suradnjom će se ostvarit aktivnosti osnaživanja udruge mladih u lokalnoj zajednici u promociji aktivne participacije djece.

Povezivanje organizacija u zajednici, ali i senzibiliziranje šire javnosti na problem aktivne participacije djece iz alternativne skrbi ostvarit će se putem mini izložbi plakata s porukama djece u online obliku zbog epidemioloških mjera, a nadamo se uskoro i u javnim prostorima lokalne zajednice.

“It’s all about Deinstitutionalization!”

Projekt “It’s all about Deinstitutionalization!” je projekt poticanja deinstitucionalizacije u Hrvatskoj kojeg provodimo uz tehničku i financijsku pomoć i podrška Eurochild-a i Martin James Foundation

Projektne aktivnosti koje provodimo u sklopu projekta su procjena potreba u ustanovama i organizacijama koji rade s djecom i mladima u alternativnoj skrbi. jačanje profesionalnih kapaciteta stručnjaka u radu s djecom i mladima u alternativnoj skrbi kroz organiziranje webinara za stručnjake i provođenje kampanja deinstitucionalizacije (webinar o zagovaranju, sastanak s udomiteljima, suradnja s studentima Studijskog centra socijalnog rada oko medijske kampanje, izrada i publikacija brošure).

Ovim projetom i provedbom projeknih aktivnosti nastojimo potaknuti pozitivne promjene vezene uz deinstitucionalizaciju u Hrvatskoj uz pomoć primjera dobre prakse drugih država iz Europe i putem informiranja donosioca odluka kao i šire javnosti.

FICE Hrvatska partner je na sljedećim projektima:

“Putokaz”

Projekt udruge Suncokret OLJIN kojem je FICE hrvatska uz Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece partner.

Cilj projekta je organiziranje i provođenje psihosocijalnog, odgojnog i obrazovnog rada te doprinos povećanju socijalne uključenost djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Uloga FICE Hrvatska u projektu je vođenje i održavanje platforme Putokaz – www.putokaz.hr.  Platforma služi za sadržaje koji su važni djeci i mladima u alternativnoj skrbi (Informativno-edukativni sadržaj, Forum, blog, kulturni sadržaj, zabavni sadržaj…).

U sklopu projekta održano je niz aktivnosti na kojima smo sudjelovali: inicijalni susreti u 2 županije – Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj, stručni skupovi u 2 županije – Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj i kamp za djecu i mlade.