Projekti

FICE Hrvatska kroz sudjelovanje u međunarodnim i domaćim projektima namijenjenima djeci, mladima, obiteljima i stručnjacima  nastoji doprinijeti poboljšanju općih društvenih uvjeta u kojem svaki pojedinac može ostvariti svoje potencijale.

FICE Hrvatska (bila) je nositelj je sljedećih projekta:

“Zovu nas daljine”

Projektom „Zovu nas daljine“, FICE Hrvatska sa partnerskim (Suncokret-OLJIN) i suradničkim (Forum za kvalitetno udomljavanje djece) organizacijama nastojala je potaknuti na međunarodne mobilnosti mlade koji su u riziku od socijalne isključenosti i to ponajprije  iz onih skupina za koje se pokazalo da najmanje u njima sudjeluju.

Projektne aktivnosti temeljile su se na informiranju i to putem edukativnih radionica, ali i pružanju individualne podrške u pripremi za sudjelovanje u međunarodnim mobilnostima.

Projekt se provodio u  4 županije: Koprivničko-križevačkoj. Međimurskoj, Sisačko-moslavačkoj županiji i Gradu Zagrebu.

Uz mlade koji do sada nisu sudjelovali u projektima međunarodne mobilnosti u projekt su bili uključeni i mladi koji su imali takvo iskustvo kroz edukativne radionice za volontere i sudjelovanje u prezentaciji vlastitih iskustva na edukativnim radionicama za poticanje mobilnosti.

MDOMPS, 2020. godina – završen.

“Megafon”

Projekt „MEGAFON“ usmjeren je na promicanje aktivne participacije djece iz alternativne skrbi i to kroz aktivnosti usmjerenima na sve ključne dionike: djecu, stručnjake iz ustanova socijalne skrbi i  udomitelje.

Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Suncokret OLJIN na području dvije županije – Grad Zagreb i Zagrebačka županija, a partnerstvom sa Centrom za socijalnu skrb Vrbovec i suradnjom sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb- Dugave osigurana je provedba aktivnosti za njihove stručne djelatnike, udomitelje te djecu.

U provedbi projekta sudjeluju i volonteri Vrbovačke udruge mladih čijom suradnjom će se ostvarit aktivnosti osnaživanja udruge mladih u lokalnoj zajednici u promociji aktivne participacije djece.

Povezivanje organizacija u zajednici, ali i senzibiliziranje šire javnosti na problem aktivne participacije djece iz alternativne skrbi ostvarit će se putem mini izložbi plakata s porukama djece u online obliku zbog epidemioloških mjera, a nadamo se uskoro i u javnim prostorima lokalne zajednice.

MDOMSP, 2020.-završen.

“It’s all about Deinstitutionalization!”

Projekt “It’s all about Deinstitutionalization!” je projekt poticanja deinstitucionalizacije u Hrvatskoj kojeg provodimo uz tehničku i financijsku pomoć i podrška Eurochild-a i Martin James Foundation

Projektne aktivnosti koje provodimo u sklopu projekta su procjena potreba u ustanovama i organizacijama koji rade s djecom i mladima u alternativnoj skrbi. jačanje profesionalnih kapaciteta stručnjaka u radu s djecom i mladima u alternativnoj skrbi kroz organiziranje webinara za stručnjake i provođenje kampanja deinstitucionalizacije (webinar o zagovaranju, sastanak s udomiteljima, suradnja s studentima Studijskog centra socijalnog rada oko medijske kampanje, izrada i publikacija brošure).

Ovim projetom i provedbom projeknih aktivnosti nastojimo potaknuti pozitivne promjene vezene uz deinstitucionalizaciju u Hrvatskoj uz pomoć primjera dobre prakse drugih država iz Europe i putem informiranja donosioca odluka kao i šire javnosti.

Eurochild, 2020.-završen.

“Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga”

FICE Hrvatska je od 2022.-2024. godine korisnik Insitucionalne podrške stabilizaciji i/ii razvoju udruga.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 2022. – u tijeku.

Erasmus+ projekt: “Glas mladih”/”Voice of Youth”

Projekt “Glas mladih” je projekt promicanja aktivne participacije mladih u alternativnoj skrbi s područja dvije zemlje- Hrvatske i Srbije.

Glavna aktivnost je razmjena mladih koja se održala u kolovozu 2022. godine u Crikvenici.

Agencija za mobilnost i programe EU, Eramus+ program, 2022. – zavšen.

”Glas mladih”

Projekt “Glas mladih” je projekt promicanja aktivne participacije mladih u riziku od socijalne isključenosti s naglaskom na mlade u alternativnoj skrbi.

Glavne aktivnosti projekta su participativne grupe koje se održati kako bi mlade potakli na aktivnu participaciju u svojoj zajednici i pružili im mogućnosti implementacije aktivne participacije u društvu.

Grad Zagreb, 2022.- završen.

“Spremni za izlazak iz skrbi”

Projekt namijenjen Care Leaverima, odnosno mladima u izlasku iz alternativne skrbi kako bi se pripremili za samostalni život.

Projekt uključuje izdradu platforme za mlade u izlasku iz skrbi na kojima će moći pronaći korisne informacije, savjete, umrežiti se s drugim mladima, dijeliti iskustva i korisne te zanimljive sadržaje.

Grad Zagreb, 2022. – završen.

”FICE Hrvatska za Ukrajinu”

Projekt kojem je cilj što kvalitetnija i brža prilagodba djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz Ukrajini na život u Hrvatskoj kroz provedbu različitih aktivnosti.

Skupina djece koji su sudionici su bili sudionici raznih aktivnosti FICE Hrvatske te je ovaj projekt odgovor na potrebe djece za što lakšem i kvalitetijem boravku u Hrvatskoj zbog rata.

Zaklada SOLIDARNA, 2022. – završen.

“Unapređenje medijske pismenosti i digitalnih kompetencija u sustavu skrbi za djecu“

Cilj projekta je unapređenje medijske pismenosti i usavršavanje digitalnih kompetencija djece iz rizičnih populacija, udomitelja i stručnjaka zaposlenih u području skrbi za djecu.

Agencija za elektorničke medije, 2023. – u tijeku.

”Youth PARTYcipation”

Projekt “Youth PARTYcipation” je projekt promicanja aktivne participacije mladih u riziku područja tri zemlje- Hrvatske, Sjeverene Makedonije i Bugarske.

Glavna aktivnost je razmjena mladih koja se održala u rujnu 2023. godine u Đurđevcu.

Agencija za mobilnost i programe EU, Eramus+ program, 2023. – u tijeku.

”Spremni za izlazak iz skrbi-faza 2.”

Projekt namijenjen Care Leaverima, odnosno mladima u izlasku iz alternativne skrbi kako bi se pripremili za samostalni život.

Projekt uključuje izdradu platforme za mlade u izlasku iz skrbi na kojima će moći pronaći korisne informacije, savjete, umrežiti se s drugim mladima, dijeliti iskustva i korisne te zanimljive sadržaje.

Grad Zagreb, 2023. – u tijeku.

FICE Hrvatska partner je (bila) na sljedećim projektima:

”Zagreb za udomiteljstvo-podrška udomiteljskim obiteljima”

Nositelj projekta bio je Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece te se projektom nastojala pružiti podrška udomiteljskim obiteljima na području Grada zagreba.

Grad Zagreb, 2018. – završen.

“Putokaz”

Projekt udruge Suncokret OLJIN kojem je FICE hrvatska uz Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece partner.

Cilj projekta je organiziranje i provođenje psihosocijalnog, odgojnog i obrazovnog rada te doprinos povećanju socijalne uključenost djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Uloga FICE Hrvatska u projektu je vođenje i održavanje platforme Putokaz – www.putokaz.hr.  Platforma služi za sadržaje koji su važni djeci i mladima u alternativnoj skrbi (Informativno-edukativni sadržaj, Forum, blog, kulturni sadržaj, zabavni sadržaj…).

U sklopu projekta održano je niz aktivnosti na kojima smo sudjelovali: inicijalni susreti u 2 županije – Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj, stručni skupovi u 2 županije – Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj i kamp za djecu i mlade.

ESF, 2020.-završen.

“Gora”

Projekt udruge Suncokret OLJIN kojem je cilj razvoj usluga za stavnovike potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije.

Uloga FICE Hrvatska je u provedbi aktivnosti s volonterima, mladima i djecom kroz psihosocijalne, kreativne i edukativne radionica, kampove i susrete.

ESF, 2021. – u tijeku.

”Udomiteljstvo u centru”

Projekt udruge Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece za promicanje udomiteljstva u Hrvatskoj.

Uloga FICE Hrvatska bila je u sudjelovanju u kampanji za promicanju udomiteljstva.

Grad Zagreb, 2021.- završen.

“Forum za NE nasilje“

Uloga FICE Hrvatska je provođenje radionica s djecom s ciljem sprečavanja vršnjačkog nasilja.

Središnji državni ured za demografiju i mlade, 2023.- u tijeku.

“Reaching In: Promoting children’s partcipation in inclusive public decision making.”

Projekt poticanje aktivne participacije kod djece pripadnika ranjivih skupina.

Eurochild, 2022.-završen.

Erasmus+ partnerstva:

”LeaveCare-LiveLife“

EU:Erasmus+. Nositelj: Agevolando (Italija), 2017.-završen.

FICE HRVATSKA bila je partner na europskom projektu LeaveCare-LiveLife – stvaranja europske mreže za mlade koji izlaze iz alternativne skrbi za aktivan život i participaciju u društvu, a koji je prijavila talijanska organizacija Agevolando u okviru Erasums + KA2 programa Strateška partnerstva, Mladi, 2017.

Projekt LeaveCare-LiveLife namijenjen je mladim ljudima koji su u procesu izlaska iz alternativnih oblika skrbi s ciljem stvaranja prostora za njihovu aktivnu participaciju u društvu (Europska mreža za mlade koji izlaze ili su izašli iz alternativne skrbi) kako bi imali priliku međusobno razmijenjivati iskustva te dati svoje ideje i prijedloge za unaprijeđenje politika i procesa koji se odnose na osjetljivo razdoblje izlaska iz sustava skrbi te steći znanja i vještine koje će im pomoći u boljoj pripremi za budućnost.

Projekt je započeo 1.12.2017. te traje dvije godine, a provodi se u pet partnerskih zemalja: Italija, Rumunjska, Velika Britanija, Irska i Hrvatska.

„Caring as Second Nature“

EU:Eramus+. Nositelj: Radi Vidi Pats (Latvija), 2021.-završen.

„Caring is Sharing“

EU:Eramus+. Nositelj: Radi Vidi Pats (Latvija), 2022.-završen.

„Meeting All Yourself“

EU:Eramus+. Nositelj: Minte Forte (Rumunjska), 2022.-završen.

”ISKUSI”

Cilj projekta bio je jačanje i razvijanje ustrajnosti kod mladih, a na razmjeni su sudjelovali mladi iz Hrvatske i Srbije.

EU:Erasmus+. Nositelj: Cepora (Srbija), 2023.- u tijeku.