Naš tim

Petra Hrvoj, predsjednica udruge

Tena Bosak, izvršna direktorica udruge

Lucija Vejmelka, međunarodni predstavnik, članica i predsjednica upravnog odbora

Marija Jularić, tajnica udruge i članica upravnog odbora

Kristijan Kozar, član upravnog odbora