Naš tim

Petra Hrvoj, predsjednica

Tena Bosak, izvršna direktorica

Lucija Vejmelka, međunarodni predstavnik