Naš tim

Petra Hrvoj, predsjednica

Željko Vukobratović, izvršni direktor

Lucija Vejmelka, međunarodni predstavnik