Opening doors

  

 

 

 

 

Kampanju Opening Doors for Europe’s Children pokrenule su međunarodne organizacije Eurochild i Hope and Homes for Children kojima su se pridružile IFCO (Međunarodna organizacija za udomiteljstvo), FICE Europe te SOS Children’s Villages International. Navedenih 5 organizacija čine ujedno i koordinacijski tim kampanje.

U samu kampanju uključeno je 15 europskih zemalja u kojima nacionalni partneri i suradnici rade na umrežavanju organizacija civilnog društva u svrhu ostvarenja ciljeva kampanje:

  • Razvoj sustava dječje zaštite koji osigurava kvalitetnu alternativnu skrb
  • Zagovaranje politika i financijskog ulaganja u osnaživanje obitelji te tranziciju s institucionalne skrbi na obiteljski tip skrbi te skrb u zajednici.
  • Izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva za korištenje postojećih EU fondova, politike, preporuka i alata u svrhu izgradnje kvalitetnih DI usluga na nacionalnoj razini

U svjetlu migrantske i izbjegličke krize, kampanja ističe važnost pronalaska alternative i za institucionalnu skrbi za djecu migrante.

Kampanja se provodi od lipnja 2013, a u prosincu 2016 krenula je njena druga faza.  FICE Hrvatska prihvaćen je kao nacionalni koordinator za Hrvatsku u veljači 2017.

Prvi koraci kampanje uključuju izvještavanje o trenutnom stanju u Hrvatskoj vezano uz alternativne oblike skrbi te detektiranje ključnih izazova u procesu transformacije i deinstitucionalizacije te potreba organizacija civilnog društva koje svojim radom doprinose načelima deinstitucionalizacije.

Jednako tako organizacije se pozivaju da podijele vijesti vezane uz aktivnosti koje poduzimaju, ali i primjere dobre prakse kroz priče korisnika. Na ovakav način organizacije mogu promovirati svoje aktivnosti, biti vidljivije, ali i poslužiti kao inspiracije drugima organizacijama unutar svoje i ostalih 14 zemalja.

U travnju ćemo sudjelovati na sastanku nacionalnih koordinatora u Bruxelles-u što će biti prilika za predstavljanje Hrvatske, ključnih točaka na kojima bi trebalo raditi te prije svega saznati daljnje korake i mogućnosti kampanje. Organizatori (Eurochild) svakom nacionalnom partneru dogovorit će i sastanak s desk službenikom europske komisije na kojem ćemo imati priliku iznijeti stanje na terenu.

Sudjelovanje u kampanji bazira se na volonterskoj osnovi za sve sudionice.  FICE Hrvatska ničim ne obavezuje nacionalne suradnice, ali smo zahvalni na svom vremenu koji ste spremni uložiti u eventualne zajedničke inicijative, a sve u svrhu izgradnje što kvalitetnijih preventivnih programa te kvalitetnije alternativne skrbi.