Vizija, misija, ciljevi

FICE Hrvatska, nevladina je i neprofitna udruga čiji je cilj zaštita prava i poboljšanje uvjeta života djece, mladih i obitelji posebno onih u teškim društvenim položajima, bez obiteljskog okruženja kao i djece, mladih i obitelji u rizičnim situacijama kao što su nasilje, ovisnosti, socijalna isključenost te usmjerenost ka prevenciji, zdravim stilovima života kod djece, mladih i obitelji.

VIZIJA

Društvo koje osigurava uvjete za ostvarenje potencijala svakog djeteta, mlade osobe, obitelji, stručnjaka i zajednica.

MISIJA

Stvaranje mreže organizacija na nacionalnom i internacionalnom nivou koje će svojom suradnjom i razmjenom težiti stalnom podizanju kvalitete socijalnih usluga

 

SVRHA udruge je pružiti podršku djeci, mladima, obitelji, te stručnjacima i zajednicama u razvoju profesionalnih i osobnih kompetencija te stalno unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga.

PODRUČJA DJELOVANJA

Udruga, sukladno navedenim ciljevima, djeluje na području ljudskih prava, socijalne djelatnosti te demokratske političke kulture.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • provedba projekata u suradnji s drugim međunarodnim udrugama i organizacijama i stvaranje međunarodnih suradnji u cilju širenja zajedničkih interesa na dobrobit djece, mladih i obitelji
 • sudjelovanje i organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, radionica i seminara
 • zaštita prava djece, obitelji i mladih, a naročito onih u nepovoljnom životnom položaju (djeca bez obiteljske skrbi, djeca u riziku, djeca s posebnim potrebama, imigranti…)
 • prevencija nasilja među djecom, mladima i u obitelji
 • psihosocijalna podrška, savjetovanje i pomaganje
 • promicanje razvoja volonterizma putem edukacije i mentorstva volontera
 • suradnja s medijima, proizvodnja medijskih sadržaja, promicanje medijske pismenosti i praćenje društvene odgovornosti medija
 • poticanje inovativnih projekata i ideja na dobrobit djece, mladih, obitelji i stručnjaka
 • organiziranje edukativnih i kreativnih radionica s ciljem razvijanja kreativnih potencijala djece i mladih
 • održavanje predavanja i javnih tribina te razvijanje i provođenje programa usmjerenih na prevenciju i suzbijanje ovisnosti i diskriminacije, unapređenje i zaštitu zdravlja te promoviranja održivog razvoja i očuvanje prirode
 • organiziranje manifestacija, kampova i radionica radi promoviranja tjelesne aktivnosti u svrhu unapređenja zdravlja
 • promocija sadržaja na dobrobit djece, mladih, obitelji, stručnjaka kroz izdavačku djelatnosti odnosno izdavanje multimedijalnih sadržaja