Proslava postignuća i završetak Pan-europske kampanje Opening doors

Najbolje mjesto za rast i razvoj djeteta je sigurna obitelj puna ljubavi. Vođeni ovim uvjerenjem 120 organizacija iz 16 zemalja zajedno radilo u kampanji Opening Doors for Europe’s Children kako bi osnažili obitelji i okončali institucionalnu skrb.

 Opening Doors kampanja okupila je 5 velikih međunarodnih organizacija – Eurochild, Hope and Homes for Children, the International Foster Care Organisation (IFCO), the European branch of the International Federation of Educative Communities (FICE Europe), and SOS Children’s Villages International s ciljem pružanja podrške nacionalnim nastojanjima u razvoju sustava skrbi o djeci koji je usmjeren osnaživanju obitelji i osiguranju visoko kvalitetne skrbi u obitelji I zajednici koristeći EU fondove I kapacitete civilnog društva. Kapanja se provodila u Austriji, Belgiji, Bosni I Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Estoniji, Grčkoj, Mađarskoj, Litvi, Latviji, Moldaviji, Poljskoj, Rumunjskoj, Srbiji, Španjolskoj i Ukrajini.

Nakon 7 godina predanog rada ostvarena su brojna postignuća. U većini zemalja koje su sudjelovale u kampanji deinstitucionalizacija je jedan od glavnih prioriteta u sustavu skrbi za djecu. Posebno je ohrabrujući porast broja djece koje žive u obiteljskim oblicima skrbi u odnosu na broj djece koja su smještena u institucije.

Na europskoj razini, proces europskog semestra sada analizira deinstitucionalizaciju na sveobuhvatniji način. Izvješća svih zemalja EU daju prioritet prijelazu s institucionalnog na obiteljski oblik skrbi, skrb zajednici ili inkluzivno obrazovanje u programskom razdoblju 2021-27. Također smo zadovoljni što prijedlozi Europske komisije za novi proračun EU-a 2021.-2027[1]., podržani od strane Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije, daju prioritet prijelazu s institucionalne na skrb u obitelji i zajednici, promiču socijalnu uključenost i teže poboljšati koherentnost politika i zaštitu dječjih prava, posebno onih koja su u riziku ili su u skrbi.

No, naš posao nije gotovo. Još mnogo se mora učiniti kako bi osigurali da niti jedno dijete ne raste u instituciji, kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji zbog siromaštva, invaliditeta ili drugih diskriminatornih praksi te izgradio snažan sustav zaštite za djecu koji će osigurati zaštitu od patnje svakom djetetu.

“Djeca su najveće blago koje Europa ima. Na sram je toj Europi što su neki od naše najranjivije djece smješteni u takozvanu “skrb” koja im više šteti nego pomaže. Napravljen je važan napredak, ali naš posao je daleko od gotovog. Moramo naučiti iz dosadašnjih iskustava i nastaviti s pritiskom na europskom i nacionalnom nivou dok svako dijete ne dobije individualiziranu skrb kakvu zaslužuje i treba a svoj uspjeh.” Jana Hainsworth, Secretary General, Eurochild.

“Opening Doors kampanja je pokazala što se sve može učiniti ako udružimo svoje snage. No, ne zaboravimo da mnogo djece još uvijek živi u institucijama i da su mnoga u riziku od izdvajanja iz obitelji. Čim se novo EU vodstvo smjesti u nove uloge, moramo podići svoje napore kako bi osigurali da obitelji ostanu zajedno I da sva djeca imaju individualiziranu skrb kakvu trebaju I zaslužuju.” Michela Costa, Head of Global Advocacy, Hope and Homes for Children


I dok kampanja završava, rad se nastavlja. Kao predstavnici civilnog sektora angažiranog u zaštiti I promociji dječjih prava nastavit ćemo zagovarati cjelovite reforme sustava za dječju zaštitu te nadgledati korištenje EU fondova.

Više informacija o Opening Doors kampanji i njezinom utjecaju može se pročitati u završnom izvještaju koji će biti objavljen 15.1.2020. na završnom događanju kampanje.

 

Pratite nas i na službenoj stranici kampanje: https://www.openingdoors.eu/opening-doors-pan-european-de-institutionalization-campaign-celebrates-its-achievements-upon-closure/

 

[1] The financial instruments: Common Provisions Regulation, European Social Fund Plus, European Regional Development Fund, Instrument for Pre-Accession Assistance III, Asylum and Migration Fund, and Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument.

 

Stručni skup “Aktivna participacija djece i mladih iz alternativne skrbi”

U petak 15.11.2019., u Maloj kući dječjih prava održali smo stručni skup pod nazivom „Aktivna participacija djece i mladih iz alternativne skrbi“.

U mjesecu kada obilježavamo 30. godina donošenja Konvencije o pravima djeteta udruga FICE Hrvatska ovim stručnim skupom željela je usmjeriti pažnju stručne i šire javnosti na implementaciju prava na aktivnu participaciju i to posebno u skupini djece i mladih iz alternativne skrbi.

Na skupu su predstavljene nacionalne preporuke za unapređenje sustava alternativne skrbi koje je tridesetero djece i mladih iz Hrvatske (iz različitih oblika alternativne skrbi) izradilo u okviru participativnih grupa te međunarodne razmjene mladih.

Uz predstavljanje preporuka kroz panel diskusiju sa uvaženim stručnjacima otvorili smo pitanja o važnosti predstavljenih preporuka u kontekstu participacije, važnosti same participacije i uopće njezinog jasnog definiranja. Uz goste Davorku Osmak Franjić, predstavnicu Ureda Pravobraniteljice za djecu, Krešimira Makvića, zagovaratelja dječjih prava, SOS Dječja sela Hrvatske, Teu Živković i Antonia Plavščaka, mlade osobe s iskustvom života u skrbi diskusiji su se aktivno priključili i gosti iz publike – predstavnici centara za socijalnu skrbi, lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva kao i druge mlade osobe koje su sudjelovale u projektu.

Na okruglom stolu koji je bio završni dio skupa predstavljeni su različiti međunarodni i domaći primjeri poticanja aktivne participacije djece i mladih, razmijenjene i raspravljene neke nove ideje i mogućnosti individualnog i društvenog doprinosa podršci i unapređenju aktivne participacije djece i mladih. Ovim putem želimo posebno zahvaliti na suradnji i pripremljenim materijalima kolegama iz @MindofMyOwn, @EPIC i @Kinderperspectief.

Stručni skup dio je aktivnosti Erasmus plus projekta „LeaveCare-LiveLife“ koji FICE Hrvatska zadnje dvije godine provodi u partnerstvu s organizacijama iz Italije, Irske, Rumunjske i Velike Britanije

PREPORUKE SUDIONIKA PARTICIPATIVNIH GRUPA – HRVATSKA

U razdoblju od listopada do siječnja u okviru Erasmus+ projekta “LeaveCare-LiveLife”, FICE Hrvatska provodila je susrete Participativnih grupa za mlade koji izlaze ili su izašli iz alternativnih oblika skrbi u Hrvatskoj. Tijekom navedenog perioda proveli smo 4 grupe u 3 grada (Zagreb, Čakovec, Split), okupili 22 mladih u dobi od 14 do 20 godina koji su kreirali 9 preporuka za unapređenje izlaska iz altrenativne skrbi te života nakon nje.

Još jednom zahvaljujemo svim sudionicima te kolegama koji su nam pomogli u organizaciji. Veselimo se novim susretima i daljnjem zajedničkom radu na unapređenju sustava skrbi o djeci i mladima.

Sudjelovanje na okruglom stolu “Priprema za izlazak iz skrbi”

„Priprema za izlazak iz skrbi – sustav koji odgovara i stručnjacima i mladima“, naziv je međunarodnog projekta i okruglog stola koji se održao u Zagrebu 7.11.18. u organizaciji SOS Dječjeg sela Hrvatska, a na kojem je sa svojom predstavnicom sudjelovala i FICE Hrvatska. Stručnjaci, oni koji rade s mladima u skrbi i mladi s iskustvom života u skrbi, koji su sudjelovali u projektu predstavili su preporuke za izmijene ili dopune Zakona o socijalnoj skrbi a koje uključuju: zakonsku obvezu izrade i redovite evaluacije plana izlaska iz skrbi, korištenje organiziranog stanovanja neovisno o završetku školovanja te uvođenje usluge osobnog mentora. Tijekom okruglog stola mladi su istaknuli važnost participacije u donošenju odluka o njihovom životu te je  još jednom podsjetili kako je i nadalje neophodno zalaganje i ustrajnost za praktičnu primjenu ovog njihovog prava. FICE Hrvatska svojim radom upravo nastoji maksimalno poticati participaciju djece i mladih u donošenju odluka za unaprjeđenje kvalitete života individue i društva u cjelini. Sudjelovanje u Erasmus+  projektu LeaveCare-LiveLife i provedba njegovih nacionalnih i međunarodnih aktivnosti poput Participativnih grupa za mlade koji izlaze ili su izašli iz skrbi upravo je najbolja potvrda tome.  Riječi mladog stručnjaka, Krune Topolskog, koje je rekao tijekom okruglog stola: „Nema boljeg načina, nego da ja kažem ono što mislim kako nešto treba biti u mom životu“, jasno sažimaju bit kojoj trebamo težiti svi mi.

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece – udomitelji za djecu organizirali razmjenu mladih iz udomiteljskih obitelji

I am the change I want to see – razmjena mladih za poticanje socijalne uključenosti mladih s manje mogućnosti

Projekt “I am the change I want to see” je projekt razmjene mladih u sklopu programa Erasmus+ financiranog od Europske unije, u trajanju 6 mjeseci, od 1. svibnja do 31. listopada 2018. Glavna aktivnost projekta bila je razmjena mladih koja se održala u Rogoznici u Šibensko-kninskoj županiji od 13.-22. kolovoza 2018. u kojoj je sudjelovalo 36 mladih koji dolaze iz sustava skrbi, uglavnom iz udomiteljskih obitelji, iz Hrvatske i Srbije u dobi od 14 do 24 godine te 4 voditelja. Organizator razmjene mladih i prijavitelj projekta je Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece (Hrvatska), a partnerska organizacija je Centar za socijalnu integraciju dece i mladih (Srbija).

Projekt je osmišljen u dogovoru s mladima, a kroz projekt mladi su imali priliku družiti se, otputovati, upoznati drugu kulturu, razmijeniti iskustva, stvoriti prijateljstva, naučiti nove stvari na neformalan način, razviti nove vještine, te se uz sve to dobro zabaviti. Projekti razmjene mladih su posebno značajni za uključivanje mladih s manje mogućnosti, u ovom slučaju mladih iz sustava skrbi, kako bi imali jednaku mogućnost sudjelovanja kao i svi ostali mladi, bez obzira na njihove poteškoće, intelektualne sposobnosti, životne okolnosti ili nacionalnost.

Upravo zato je glavna tema našeg projekta socijalna uključenost i rad s mladima, iz čega proizlazi i glavni cilj projekta – poticanje socijalne uključenosti mladih koji dolaze iz sustava skrbi, odnosno iz udomiteljskih obitelji. Sudionici projekta jesu mladi iz sustava skrbi koji se u životu suočavaju s raznim izazovima zbog životnih okolnosti i obiteljskih situacija u kojima se nalaze.

Mladi su na razmjeni sudjelovali u raznim aktivnostima u kojima su se primjenjivale neformalne i informalne metode rada kao što su diskusija, prezentacija, igranje uloga, rad u grupama, likovno izražavanje, interaktivne vježbe, timski rad i ostalo, kojima je cilj bio potaknuti učenje i razvoj socijalnih vještina, potaknuti razvoj interesa, osnažiti mlade za prepoznavanje vlastitih potencijala i aktivnije uključivanje u život lokalne zajednice, omogućiti mladima stjecanje vještina važnih na tržištu rada, potaknuti daljnje obrazovanje mladih koji dolaze iz udomiteljskih obitelji.

Projekt je utjecao na razvoj interesa kod mladih s manje mogućnosti, što ima dugoročniji utjecaj na njihovo uključivanje u aktivnosti u lokalnoj zajednici kao i povećanju kvalitete života, posebno zato što kada mladi izlaze iz sustava skrbi moraju se vrlo brzo naučiti snalaziti, preuzimati odgovornost, osamostaliti se i pobrinuti za svoj život. Osim toga mladi su među sobom razvili mrežu podrške i čvrsta prijateljstva koja su se nastavila i nakon razmjene.

Ovo su neke izjave i razmišljanja mladih o provedenoj razmjeni:

„Vladala je jako prijatna atmosfera. Osjećala sam se prihvaćeno i samouvjereno sam izražavala svoje mišljenje.“

„Wooow. Oduševila sam samu sebe pošto sam bila dosta aktivna, čak sam počela prepoznavati lidera u sebi. Primijetila sam da mi zaista dobro ide izlaganje pred drugim ljudima.“

„Naučila sam kako biti podrška drugima, kako napisati životopis, kako aktivno slušati…“

„Najviše mi se svidjelo što sam naučila kako se organizirati, kako komunicirati, kako sudjelovati u volontiranju i kvalitetno ispunjavati svoje slobodno vrijeme.“

„Naučila sam razmišljati drugačije u određenoj situaciji, te da su ljudi drugačiji i da ih moramo prihvatiti takvima kakvi jesu.“

POZIV ZA SUDJELOVANJE U PARTICIPATIVNIM GRUPAMA ZA MLADE KOJI IZLAZE ILI SU IZAŠLI IZ ALTERNATIVNIH OBLIKA SKRBI

U okviru Erasmus+ projekta LeaveCare-LiveLife krećemo s realizacijom prve participativne grupe za mlade koji izlaze ili su izašli iz alternativih obilka skrbi (ili skraćeno s engleskom CLPG – Care Leavers Participation Group).

CLPG su prilika za međusobnu razmjenu iskustva, vršnjačko osnaživanje i poticaj za iznošenje ideja i stvaranje prostora za aktivnu participaciju u društvu.

 Jednako tako CLPG su prilika za osnaživanje i pružanje podrške mladima za osnivanje nacionalne mreže za osobe koji su izašle iz alternativnih oblika skrbi kao oblika trajnog prostora za međusobnu podršku, razmjenu znanja i iskustva te aktivnu participaciju u unaprjeđenju sustava skrbi, ali i društvenih procesa općenito.

Participativne grupe za mlade koji izlaze ili su izašli iz skrbi (CLPG) u okviru ovog projekta nastoje okupiti 15 mladih iz Hrvatske u dobi od 16 do 25 godina koji bi sudjelovali u grupnom radu u ukupnom trajanju od 6 sati, a čiji bi finalni rezultat bile preporuke za unapređenje procesa izlaska iz skrbi.

Preporuke će biti iznesene i zagovarane na nacionalnoj razini, ali i predstavljanje na finalnoj konferenciji projekta u Bruxellesu u studenom 2019.

Mladi koji su sudjelovali u radu CLPG imat će priliku također sudjelovati u europskoj razmijeni mladih koja će se održati u rujnu 2019. u Zagrebu, a na kojoj će sudjelovati mladi s iskustvom života u alternativnim oblicima skrbi iz Italije, Rumunjske, Irske, Velike Britanije i naravno Hrvatske. Razmjena mladih odvijat će se u trajanju od 5 dana.

Posebno motivirani mladi bit će pozvani i na sudjelovanje na završnoj konferenciji u Bruxellesu u studenom 2019.

Prva participativna grupa (CLPG) održat će se u subotu 27.10.2018. kao cjelodnevna radionica u ukupnom trajanju od 6 sati.

U pauzi za ručak udruga FICE Hrvatska osigurat će pizze za sudionike.

Mladima koji se odluče za sudjelovanje biti će proslijeđen i dokument o pristanku na sudjelovanje i korištenje te zaštita njihovih podataka u skladu s GDPR-om.

Za maloljetne sudionike pristanak potpisuje zakonski skrbnik.

Ukoliko imate dodatna pitanja slobodno nam se obratite putem maila:

info@fice.hr ili ljiljana.ban@fice.hr