Održan kamp “Idemo na Izvor” s djecom iz alternativne skrbi iz Ukrajine

Od 10. do 12. listopada 2022. u Selcu je održan kamp pod nazivom “Idemo na Izvor” za djecu iz alternativne skrbi iz Ukrajine. Aktivnost se provodila u sklopu projekta “FICE Hrvatska za Ukrajinu” koji smo započeli provoditi s djecom iz alternativne skrbi iz Ukrajine s kojima kontinuirano provodimo volonterske aktivnosti na području Svete Nedelje. U sklopu aktivnosti uključen je bio boravak na području Selca te provedba grupnih aktivnosti sa stručnim timom Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce. U sklopu kampa su održane psiho-socijalne radionice, poligonske aktivnosti na otvorenom, te kulturne i socijalne aktivnosti upoznavanja raznolikosti Republike Hrvatske. Osim ovih aktivnosti održani su i izlet brodom za sudionike i predstavnike “Izvora”, posjet akvariju za sudionike, te druge aktivnosti poput kupanja, šetnji plažom, odlaska na sladoled, sok itd. Cilj ovih aktivnosti je uspješnija integracija djece iz alternativne skrbi iz Ukrajine u Hrvatskoj. U većini aktivnosti su sudjelovali i korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici “Izvor” Selce, čime se doprinijelo na upoznavanju sudionika s drugom djecom iz alternativne skrbi iz Hrvatske te želimo zahvaliti Centru za pružanje usluga u zajednici “Izvor” Selce, Gradu Crikvenici, Hostelu Karlovac, Turističkoj zajednici Grada Crikvenice, Mali Marino Selce i Aquariumu Crikvenica na suradnji i što su nam omogućili provedbu ovog kampa.

Proslava završetka Opening doors kampanje

U Bruxellesu smo 15.01.2020. nizom aktivnosti proslavili završetak “Opening doors kampanje”.

Tijekom internog događaja prisjećali smo se samih početaka, ključnih događaja iz razdoblja 7 godina kampanje. U emotivnoj atmosferi istaknuta su postignuća, a kao najveća snaga kampanje prepoznat je rad nacionalnih koordinatora.

FICE Hrvatska uključila se u drugoj fazi kampanje, u ožujku 2017. i na nacionalnom nivou okupila 13 organizacija.

Drugi dio dana bio je rezerviran za aktivnosti za širu stručnu javnost tijekom kojih je dan kratak prikaz tijeka i postignuća kampanje te stavljen naglasak na budućnost i buduće akcije.

Predsjednica FICE Hrvatske, Ljiljana Ban, tijekom panela imala je priliku govoriti o izazovima koji stoje na putu napretka deinstitucionalizacije u Hrvatskoj.

Na kraju je predstsavljeno i prisutnima podijeljeno završno izvješće kamapnje koje možete u cjelosti pročitati na slijedećem linku:

https://www.eurochild.org/fileadmin/public/05_Library/Thematic_priorities/06_Children_in_Alternative_Care/Eurochild/OD_last_report_v5_NT_SCREEN.pdf

 

Sudjelovali smo na konferenciji “Towards inclusion” u Bruxellesu

Jučer, 16.1.2020. sudjelovali smo na konferenciji “Towards Inclusion”, događaju koji su zajednički organizirali Europska komisija i Skupina europskih stručnjaka (EEG) kako bi proslavili 10 godina zajedničkog rada EU na deinstitucionalizaciji.

Tijekom konferencije istaknut je evidentan napredak u procesu deinstitucionalizacije, ali i istaknuto kako je još dug put do postizanja cilja potpuno uključivog društva.

U EU u institucijama danas još uvijek živi preko milijun ljudi, a mnogo je više onih koji su u riziku od instutucionalizacije zbog nedovoljne podrške na individualnoj i obiteljskoj razini, nedovoljno  razvijenih i primijenjenih preventivnih mjera.

Pravo na život u zajednici ljudsko je pravo svakog pojedinca, obveza je svakog društva učiniti sve kako bi to svaki njegov pojedinac to pravo ostvario u potpunosti.

Više o tranziciji od institucionalne skrbi do skrbi u zajednici u 27 zemalja EU možete pročitati u zajedničkom izvješću Skupine europskih stručnjaka (EEG).

SUDJELOVANJE NA SASTANCIMA SA PREDSTAVNICIMA EUROPSKE KOMISIJE U BRUSSELSU

U ponedjeljak i utorak 17.-18.6.2019. sudjelovali smo na dva važna sastanka u organizaciji Europske komisije i Europske grupe stručnjaka za deinstitucionalizaciju u Brusselsu. Oba dana u fokusu je bilo korištenje EU fondova u svrhu tranzicije s institucionalne skrbi na usluge u zajednici, a imali smo priliku čuti koji su planovi za slijedeće financijsko razdoblje 2021.-2027., ali sudjelovati i u vrlo plodonosnim diskusijama dajući sugestije i upućujući članove komisije u izazove u provedbi projekta.

Konferencija “Moving towards independent living and community-based care – EU funding instruments to support the development of community based services” (17.6.2019.) je bila završni događaj niza seminara (od kojih je u ožujku jedan održan i u našem Zagrebu) kojima se poticalo međusobno učenje i izgradnja kapaciteta na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a u svrhu razvoja mjera kojima bi se podržala tranzicija od institucionalnih ka uslugama u zajednici koristeći EU fondove.

Na konferenciji je sudjelovalo 70 participanata, predstavnika državnih vlasti, organizacija civilnog društva, nezavisnih stručnjaka te predstavnika Europske komisije.

U sklopu konferencije Ljiljana Ban predstavila je projekt Odgojnog doma Bedekovčina “Naš trenutak” kojim ovaj dom završava svoju tranziciju od institucionalne skrbi ka uslugama u zajednici.

Na sastanku održanom 18.6.2019. “Opening meeting with European Commission” imali smo priliku razgovarati o izazovima s kojima se nosimo kao predstavnici civilnog društva sa predstavnicom ERDF-a za Hrvatsku. Prema spoznajama gospođe Morane Marinković, u tijeku ovog mjeseca će biti objavljen poziv za natječaj u okviru ovog fonda te će ovaj put taj poziv biti otvoren ne samo za institucije već i za organizacije civilnog društva. Na sastanku su predstavljeni i primjeri dobre prakse iz Belgije o pružanju usluga u zajednici za osobe s psihičkim teškoćama te primjer iz Češke o zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama.

POSTIGNUĆA OPENING DOORS KAMPANJE U 2018.

Glavno usmjerenje Opening doors kampanje u 2018. bilo je osigurati da različiti EU financijski instrumenti nastave promicati deinistitucionalizaciju i u slijedećem financijskom razdoblju 2020.-2027.

 • U tu svrhu napravila se publikacija “Maintain, Strengthen, Expand: How the EU can ensure the transition from institutional to family and community based in the next MFF”. Publikacija je izdana i promovirana u ožujku 2018. povodom sudjelovanja na događaju u Europskoj komisiji koji je okupio predstavnike civilnog društva na nacionalnoj i EU razini, službenike Europske komisije, službenike Vijeća EU te članove europskog Parlamenta
 • Zagovarateljske aktivnosti bile su usmjerene primarno na osiguranje da se u prijedlozima Europske komisije zadrži i ojača prijelaz s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici.

Primjerice:

 • Prijedlog za ESF + daje prioritet prijelazu s institucionalne na obiteljsku skrb I skrb u zajednici kao međupovezano pitanje, a Uredba o zajedničkim odredbama daje prioritet prijelazu s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici za sve države članice EU, a ne samo na zemlje s identificiranim potrebama, što je bio slučaj u razdoblju financiranja od 2014.-2020. To znači da će sve države članice EU-a, pri razvoju nacionalnih strategija za smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje, uključivati i mjere za reform deinstitucionalizacije. Ovo je veliki uspjeh Opening doors kampanje, jer je jedan od naših glavnih ciljeva u II. Fazi bio podizanje svijesti o problemu institucionalne skrbi u zapadnoeuropskim zemljama i razbijanje mita da je institucionalna skrb samo problem istočno europskih zemalja
 • Osim toga, prijelaz s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici sada je prioritet u Instrumentu međunarodne suradnje za razvoj susjedstva EU (NDICI), a poseban spomen na jačanje sustava zaštite djece sada je dodan u propise.
 • Međutim, prijedlozi za Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Fond za migraciju azila (AMF) i Instrument za pretpristupnu pomoć III (IPAIII) nisu dali prioritet prijelazu s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici i ulogu civilnog društva.
 • od lipnja 2018. lobirali smo prema Europskom parlamentu i Vijeću EU-a kako bi osigurali održavanje i jačanje pozitivnih elemenata u ESF-u +, Zajedničkim odredbama o propisima i NDICI-u te da prijelaz iz institucionalne skbi u obiteljsku skrb i skrb u zajednici bude prioritet u propisima ERDF-a, AMF-a i IPAIII. U navedenom smo imali uspjeha:
  • ESF +, koji prvi ide na glasanje u Europskom parlamentu zadržao je postojeće mjere te su dodane nove. Sada imamo jasan navod važnosti prijelaza s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici, imamo jače načelo partnerstva koje predlaže da 2% ESF + ide na izgradnju kapaciteta socijalnih partnera i civilnog društva. Osim toga imamo uvođenje jamstva za djecu koje će osigurati da se 5,9 milijardi eura izdvoji za rješavanje problema siromaštva djece diljem EU.
  • ERDF, prva izvješća koja izlaze iz Europskog parlamenta pokazuju da je prijelaz s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici ponovno uveden u propise i da je uključena i negativna obveza za ulaganje u aktivnosti koje isključuju ljude
  • AMF, do sada smo osigurali da se AMF treba koristiti u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta, da bi civilno društvo trebalo biti uključeno u razvoj, provedbu i praćenje programa koje financira EU i da bi se alternative U institucionalnoj skrbi i pritvoru trebale osmisliti i provesti jednako u državama članicama, ali i u trećim zemljama
  • IPA III, posebno nam je drago što su naši amandmani uzeti u obzir i kako se čini da će biti uključen članak o Načelu partnerstva, a prijelaz s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici bit će dio Tematskih prioriteta IPA II
  • U 2019. ćemo se pobrinuti da se obećanja i ispune u  Vijeću EU-a. Uvjereni smo da ćemo našim napornim radom i upornošću osigurati da EU fondovi daju prednosti u cijeloj Europi i šire prijelazu s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici.

Kampanja “Opening doors for Europe’s Children” objavila poziv na akciju za EU

Koalicija 124 organizacije u okviru kampanje “Opening doors” objavila je poziv na akciju za EU pod nazivom ” Završetak ere institucionalne skrbi u Europi”. U okviru poziva kampanja pozdravlja dosadašnju predanost EU-a procesu deinstitucionalizacije, ali i traži daljnju predanost procesu deinstitucionalizacije u slijedećem višegodišnjem financijskom planu (MFF). Proces deinstitucionalizacije obuhvaća transformaciju cjelokupnog sustava socijalne skrbi posebice vezanog uz obrazovanje, zdravlje, socijalnu inkluziju, decentralizaciju, regionalni razvoj, inkluziju Roma, migraciju. Stoga je iznimno važno da deinstitucionalizacija postane nacionalni piroritet za sve EU članice kao i za zemlje kandidate te susjedne zemlje.

Poziv na akciju sastoji se od 3 ključne točke:

 1. Osnaživanje postojeće ex-ante uvjetovanosti tranzicije sa institucionalne skrbi na skrb u zajednici (nastavak financiranja “mjera za promjenom s institucionalne skrbi na skrb u zajednici)
 2. Promocija adekvatne dodjele i korištenja EU fondova za deinstitucionalne reforme (kako bi se nastavilo financiranje nacionalnih strategija deinstitucionalizacije i akcijskih planova koje vode promjeni sustava i unapređenju efektivnosti EU ulaganja)
 3. Unapređenje implementacije europskog kodeksa ponašanja o partnerstvu (kako bi se osigurala aktivna i smislena participacija organizacija civilnog društva i korisnika usluga tijekom cijelog procesa – pripreme, implementacije, monitoringa i evaluacije programa)