Kampanja “Opening doors for Europe’s Children” objavila poziv na akciju za EU

Koalicija 124 organizacije u okviru kampanje “Opening doors” objavila je poziv na akciju za EU pod nazivom ” Završetak ere institucionalne skrbi u Europi”. U okviru poziva kampanja pozdravlja dosadašnju predanost EU-a procesu deinstitucionalizacije, ali i traži daljnju predanost procesu deinstitucionalizacije u slijedećem višegodišnjem financijskom planu (MFF). Proces deinstitucionalizacije obuhvaća transformaciju cjelokupnog sustava socijalne skrbi posebice vezanog uz obrazovanje, zdravlje, socijalnu inkluziju, decentralizaciju, regionalni razvoj, inkluziju Roma, migraciju. Stoga je iznimno važno da deinstitucionalizacija postane nacionalni piroritet za sve EU članice kao i za zemlje kandidate te susjedne zemlje.

Poziv na akciju sastoji se od 3 ključne točke:

  1. Osnaživanje postojeće ex-ante uvjetovanosti tranzicije sa institucionalne skrbi na skrb u zajednici (nastavak financiranja “mjera za promjenom s institucionalne skrbi na skrb u zajednici)
  2. Promocija adekvatne dodjele i korištenja EU fondova za deinstitucionalne reforme (kako bi se nastavilo financiranje nacionalnih strategija deinstitucionalizacije i akcijskih planova koje vode promjeni sustava i unapređenju efektivnosti EU ulaganja)
  3. Unapređenje implementacije europskog kodeksa ponašanja o partnerstvu (kako bi se osigurala aktivna i smislena participacija organizacija civilnog društva i korisnika usluga tijekom cijelog procesa – pripreme, implementacije, monitoringa i evaluacije programa)

Opening doors kampanja predstavljena na stručnom skupu u Dječjem domu Maestral

U ponedjeljak 22.05.2017. u organizaciji  i u prostorijama Dječjeg doma Maestral, Split održan je stručni skup  “Pravo djeteta na život u obitelji” povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji.

Stručnoj javnosti (stručni djelatnici Doma, predstavnici CZSS, grada Splita, ureda pravobraniteljice za djecu, Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači”, osnovnih škola i udruga koje pružaju socijalne usluge u lokalnoj zajednici ) predstavljene su teme: „Što kada roditelji ustupe mjesto medijima“ prof. dr. sc. Maja Ljubetić, “Rad s rizičnim obiteljima”, Toni Maglica, prof.soc.pedagogije, “Usluge Dječjeg doma Maestral”, Blanka Čović, prof psihologije, “Opening doors” kampanja, Ljiljana Ban, dipl.soc. radnica.

Nakon prezentacije “Opening doors” kampanje i udruge FICE Hrvatska te njihove uloge u području osnaživanja obitelji, predsjednica FICE Hrvatske, Ljiljana Ban uručila je simbol kampanje, ključić s plavom vrpcom, v.d. ravnateljici Dječjeg doma Maestral, Veroniki Perić.

Dječji dom Maestral organizacijom ovog skupa, ali i prezentacijom aktualnih i planiranih aktivnosti svijetli je primjer kvalitetnog rada s obiteljima, stoga se radujemo daljnjoj aktivnoj suradnji.

Ovaj stručni skup naglasio je, ali i otvorio put novim suradnjama između organizacija civilnog društva i ustanova.