POSTIGNUĆA OPENING DOORS KAMPANJE U 2018.

Glavno usmjerenje Opening doors kampanje u 2018. bilo je osigurati da različiti EU financijski instrumenti nastave promicati deinistitucionalizaciju i u slijedećem financijskom razdoblju 2020.-2027.

 • U tu svrhu napravila se publikacija “Maintain, Strengthen, Expand: How the EU can ensure the transition from institutional to family and community based in the next MFF”. Publikacija je izdana i promovirana u ožujku 2018. povodom sudjelovanja na događaju u Europskoj komisiji koji je okupio predstavnike civilnog društva na nacionalnoj i EU razini, službenike Europske komisije, službenike Vijeća EU te članove europskog Parlamenta
 • Zagovarateljske aktivnosti bile su usmjerene primarno na osiguranje da se u prijedlozima Europske komisije zadrži i ojača prijelaz s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici.

Primjerice:

 • Prijedlog za ESF + daje prioritet prijelazu s institucionalne na obiteljsku skrb I skrb u zajednici kao međupovezano pitanje, a Uredba o zajedničkim odredbama daje prioritet prijelazu s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici za sve države članice EU, a ne samo na zemlje s identificiranim potrebama, što je bio slučaj u razdoblju financiranja od 2014.-2020. To znači da će sve države članice EU-a, pri razvoju nacionalnih strategija za smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje, uključivati i mjere za reform deinstitucionalizacije. Ovo je veliki uspjeh Opening doors kampanje, jer je jedan od naših glavnih ciljeva u II. Fazi bio podizanje svijesti o problemu institucionalne skrbi u zapadnoeuropskim zemljama i razbijanje mita da je institucionalna skrb samo problem istočno europskih zemalja
 • Osim toga, prijelaz s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici sada je prioritet u Instrumentu međunarodne suradnje za razvoj susjedstva EU (NDICI), a poseban spomen na jačanje sustava zaštite djece sada je dodan u propise.
 • Međutim, prijedlozi za Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Fond za migraciju azila (AMF) i Instrument za pretpristupnu pomoć III (IPAIII) nisu dali prioritet prijelazu s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici i ulogu civilnog društva.
 • od lipnja 2018. lobirali smo prema Europskom parlamentu i Vijeću EU-a kako bi osigurali održavanje i jačanje pozitivnih elemenata u ESF-u +, Zajedničkim odredbama o propisima i NDICI-u te da prijelaz iz institucionalne skbi u obiteljsku skrb i skrb u zajednici bude prioritet u propisima ERDF-a, AMF-a i IPAIII. U navedenom smo imali uspjeha:
  • ESF +, koji prvi ide na glasanje u Europskom parlamentu zadržao je postojeće mjere te su dodane nove. Sada imamo jasan navod važnosti prijelaza s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici, imamo jače načelo partnerstva koje predlaže da 2% ESF + ide na izgradnju kapaciteta socijalnih partnera i civilnog društva. Osim toga imamo uvođenje jamstva za djecu koje će osigurati da se 5,9 milijardi eura izdvoji za rješavanje problema siromaštva djece diljem EU.
  • ERDF, prva izvješća koja izlaze iz Europskog parlamenta pokazuju da je prijelaz s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici ponovno uveden u propise i da je uključena i negativna obveza za ulaganje u aktivnosti koje isključuju ljude
  • AMF, do sada smo osigurali da se AMF treba koristiti u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta, da bi civilno društvo trebalo biti uključeno u razvoj, provedbu i praćenje programa koje financira EU i da bi se alternative U institucionalnoj skrbi i pritvoru trebale osmisliti i provesti jednako u državama članicama, ali i u trećim zemljama
  • IPA III, posebno nam je drago što su naši amandmani uzeti u obzir i kako se čini da će biti uključen članak o Načelu partnerstva, a prijelaz s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici bit će dio Tematskih prioriteta IPA II
  • U 2019. ćemo se pobrinuti da se obećanja i ispune u  Vijeću EU-a. Uvjereni smo da ćemo našim napornim radom i upornošću osigurati da EU fondovi daju prednosti u cijeloj Europi i šire prijelazu s institucionalne na obiteljsku skrb i skrb u zajednici.