Završna konferencija projekta Putokaz

Pozivamo Vas na Završnu konferenciju projekta Putokaz pod nazivom „Zaljubi se u svoj život“.
Putokaz je projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda, a na njegovom ostvarenju radile su tri udruge; udruga nositelja Suncokret-OLJIN i partnerske udruge FICE Hrvatska i Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu.
Glavni cilj samog projekta je organiziranje i provođenje psihosocijalnog, odgojnog i obrazovnog rada te doprinos povećanju socijalne uključenosti djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Također, program je usmjeren na članove njihovih obitelji i jačanje kapaciteta stručnjaka putem edukacija i konferencija.
Konferencija je zamišljena kao završna aktivnost projekta i prilika za predstavljanje postignutih rezultata, ali i za otvaranje novih tema i proširivanje ideje Putokaza.
Konferencija će se održati u Zagrebu od 30.9.2021. do 2.10.2021.
Aktivnosti predviđene za 30.9.2021. i 1.10.2021. održati će se u prostorijama udruge Suncokret-OLJIN (Jurišićeva 25), dok će aktivnost predviđena za 2.10.2021. biti održana na Medvednici.
Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, molimo vas da se javite na e-mail adresu: suncokret.oljin@gmail.com te tražite prijavnicu za sudjelovanje na konferenciji.
Plan i program sve tri dana konferencije možete pogledati na slikama niže.
Radujemo se Vašem dolasku!

Završen projekt “It’s all about Deinstitutionalization!”

Završen je projekt “It’s all about Deinstitutionalization!”  kojeg je FICE Hrvatska provodila uz tehnićku pomoć Martin James Foundation i Eurochild.

Projektom se nastojala potaknuti deinstitucionalizacija u Hrvatskoj kroz provođenje niza različitih aktivnosti u kojima su sudjelovali nacionalni i međunarodni stručnjaci, studenti i mladi u alternativnoj skrbi.

Više o aktivnostima možete pronaći na prethodnim objavama na stranicama i društvenim mrežama FICE Hrvatske.

Projekt je završio završnim događajem u kojem su prikazani glavni rezultati i ishodi projekta.

Više o projektu i rezultatima možete pronaći u članku, klikom na navedeni link.

https://www.eurochild.org/news/lessons-from-croatia-innovative-solutions-for-children-in-alternative-care/

 

Brošura kampanje deinstitucionalizacije #DijeDI?

Ovim putem obavještavamo vas da je završio projekt It’s all about Deinstitutionalization! kojeg je FICE Hrvatska provela uz podršku organizacije Eurochild i MJF. Projektom se nastojalo poticati i zagovarati deinstitucionalizaciju u Hrvatskoj te osvijestiti i informirati javnost o deinstitucionalizaciji te o području alternativne skrbi, poteškoća s kojima se susreću djeca i mladi s iskustvom skrbi, kao i udomitelji i stručnjaci koji rade u ovom području.

Ovaj projekt završio je s kampanjom deinstitucionalizacije #DijeDI? koja je provela u sklopu projekta te u kojoj su sudjelovali djeca i mladi s iskustvom skrbi, studenti i volonteri te stručnjaci iz područja alternativne skrbi.

Završni produkt kampanje je Brosura kampanje DI koja je nastala uz sudjelovanje svih navedenih i kojoj je cilj informirati javnost o deinstitucionalizaciji, ali i služiti kao informativni priručnik djeci i mladima u alternativnoj skrbi, udomiteljima i stručnjacima koji rade u području alternativne skrbi.

Brošura je trenutno dostupna samo u online obliku, te je dostupna za korištenje svima, a ukoliko ste zainteresirani za tiskanu verziju slobodno se javite na info@fice.hr.

Mogućnosti digitalnog okruženja u području djece u skrbi  – pregled diplomskog rada studentice socijalnog rada Kristine Drvenkar

 

Suradnja sa studentima socijalnog rada u sklopu kampanje DI rezultirala je i diplomskim radom studentice Kristine Drvenkar. U svrhu diplomskog rada , tijekom 2020. godine,  Kristina je provela kvalitativno istraživanje sa stručnjacima koji rade u neprofitnim organizacijama u području djece u skrbi. Tema ovog diplomskog rada važna je za deinstitucionalizaciju jer digitalne tehnologije mijenjaju ponašanje i potrebe djece u skrbi i osoba uključenih u njihov život te metode rada stručnjaka. Obzirom da je fokus deinstitucionalizacije na podršci obitelji u svrhu sprječavanja izdvajanja i vraćanja djeteta u obitelji i jačanju udomiteljstva kao izvaninstitucionalne usluge, digitalno okruženje može pružati nove usluge poput virtualnog praćenja obitelji i ostvarivanja online komunikacije s udomiteljima, roditeljima i djecom kako bi se ojačale njihove kompetencije i pružala podrška u osluškivanju i odgovaranju na njihove potrebe u području roditeljstva i brige o djeci.

U istraživanju je sudjelovalo 13 stručnjaka, a osnovni cilj istraživanja bio je dobivanje uvida u mišljenja i iskustva stručnjaka zaposlenih u neprofitnim organizacijama o izazovima i mogućnostima digitalnog okruženja u području djece u skrbi.

Istraživanjem je stavio fokus na 4 glavna područja:

 • iskustvo stručnjaka u području djece u digitalnom okruženju
 • izazovi korištenja digitalnog okruženja i digitalnih alata s djecom i mladima u području djece u skrbi
 • mogućnosti unapređenja rada stručnjaka u digitalnom okruženju
 • iskustvo rada u digitalnom okruženju za vrijeme epidemijskih mjera uzrokovanih pandemijom COVID-19 u području djece u skrbi

Rezultati istraživanja ukazuju na korištenje bazičnih i naprednih digitalnih alata i oblika pomažuće prakse u radu s djecom i mladima u digitalnom okruženju, gdje djeca iskazuju potrebu za direktnim radom. Digitalno okruženje pruža dostupnost usluga i informacija te se stvaraju specifične usluge za područje djece u skrbi. Djeca i mladi koriste Internet u razne svrhe i u digitalnom okruženju stvaraju virtualni self, pa je potrebno raditi na digitalnoj pismenosti mladih i djece. Sukladno tome, potrebno je raditi na kontinuiranoj  edukaciji i podršci stručnjacima u svrhu povećanja digitalnih kompetencija i uložiti u IT strukturu. Samim radom u digitalnom okruženju, pojavljuju se novi etički izazovi, stručnjaci su prošli kroz izazov proces pripreme za rad, susreli se s tehničkim poteškoćama koje su otežale sudjelovanje mladih u radu i ograničenjima u radu, pa su koristili resurse s ciljem olakšavanja rada u digitalnom okruženju. Pokazalo se da je pandemija čimbenik početka rada u digitalnom okruženju, doprinijela je zainteresiranosti za rad u digitalnom okruženju te se postavila baza za nadopunu radu uživo.

 

Cijeli diplomski rad dostupan je u kategoriji Inspiracija uz ostale korisne tekstove i putem linka:

Kristina Drvenkar – Diplomski rad.pdf

 

Završila kampanja deinstitucionalizacije u FICE Hrvatska!

FICE Hrvatska završila je s kampanjom deinstitucionalizacije u sklopu projekta It’s all about Deinstitutionalization! koji se provodi uz podršku Eurochild-a i MJF i kojim  se potiče deinstitucionalizacija u Hrvatskoj.

Ovaj video je odlično zaokružio cijelu kampanju i prikazao važnost deinstitucionalizacije iz perspektive studentice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta koja je ujedno i volonterka FICE-a.

Ovim video završila je kampanja, no konačni produkt biti će brošura kampanje koja je biti dostupna svima u tiskanom i u online obliku i uskoro na našim stranicama i društvenim mrežama.

 

#DijeDI?

Video Player

Kampanja za pomoć Dječjem domu Vrbina Sisak

FICE Hrvatska pokrenula je kampanju prikupljanja pomoći za dječji dom Vrbina u Sisku koji je iznimno nastradao u potresu koji je zadesio Sisak i okolicu. U nastavku možete pronaći detalje i uključiti se u ovu kampanju i pomoći dječjem domu Vrbina u pronalasku privremenog doma i opreme potrebne za djecu.

SUPPORT FOR THE RESIDENTIAL HOME VRBINA IN SISAK, CROATIA- Poster

 

Campaign letter – Residential Home Vrbina Sisak

Stručni skup u sklopu projekta Putokaz u Čakovcu

U Čakovcu je 14. i 15. rujna održan skup Moderne tehnologije u udomiteljstvu projekta Putokaz na kojem je FICE Hrvatska partner. Održane su radionice za stručnjake i udomitelje kao i različite aktivnosti za djecu i mlade.
Zahvaljujemo svim stručnjacima, udomiteljima, mladima i djeci koji su sudjelovali na ovom stručnom skupu i dali svoj doprinos, a kako nam je bilo možete vidjeti na slikama niže.

PREPORUKE DJECE I MLADIH KOJI SU SUDJELOVALI U PARTICIPATIVNIM GRUPAMA PREDSTAVLJENE UREDU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU

U utorak, 8.1.2019. na sastanku sa savjetnicom pravobraniteljice za djecu Lidijom Petrović, predstavljene su preporuke za unaprjeđenje procesa izlaska iz skrbi koje su djeca i mladi sastavili u okviru participativnih grupa Erasmus+ projekta „LeaveCare-LiveLife“.

Participativne grupe za djecu i mlade koji izlaze ili su izašli iz alternativnih oblika skrbi ili na engleskom CLPG (Care Leavers Participation Group) prilika su za međusobnu razmjenu iskustva, vršnjačko osnaživanje te stvaranje poticajne atmosfere za aktivnu participaciju u društvu.

Finalni rezultat održanih participativnih grupa jesu preporuke za unapređenje procesa izlaska iz skrbi.

U participativnim grupama u okviru ovog projekta okupili smo 18 mladih u dobi od 14 do 20 godina u tri grada: Zagreb, Split i Čakovec. Grupe su se održavale od listopada do prosinca 2018., jednako su bili zastupljeni djeca i mladi iz udomiteljskih obitelji (9) i djeca i mladi iz domova za djecu (9) koji su kreirali 8 preporuka te osmisli njihov način prezentacije.

 

PREPORUKE DJECE I MLADIH KOJI SU SUDJELOVALI U PARTICIPATIVNIM GRUPAMA

 1. Osigurati smještaj na minimalno godinu dana nakon izlaska iz doma/udomiteljstva sa simboličnom participacijom
 2. Tijekom boravka u skrbi osigurati štednju za svakoga kako bi po izlasku imao financijsku sigurnost
 3. Osigurati uvjete i prilike za susrete i razmijene iskustva i informacija mladih koji su izašli ili izlaze iz skrbi
 4. Osigurati edukacije o životnim vještinama (financijska pismenost, kuhanja i sl.) prije izlaska iz skrbi
 5. Osigurati osobnog mentora na razdoblje od 1 godinu prije izlaska i 2 godine nakon izlaska iz skrbi
 6. Osigurati edukacije, podršku i pomoć udomiteljima i drugim stručnjacima koji rade s mladima u skrbi
 7. Informirati javnost kako bi se razbile predrasude o mladima iz skrbi
 8. Svakoj mladoj osobi smještenoj u udomiteljsku obitelj osigurati jednu osobu s kojom bi jedan put tjedno mogla razgovarati

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNICA FICE HRVATSKE I UREDA PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU

U utorak 8.1.2019. održan je sastanak predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu i udruge FICE Hrvatske. Na sastanku je predstavljen rad udruge FICE Hrvatska s posebnim naglaskom na provedbu aktivnosti namijenih djeci i mladima u sustavu socijalne skrbi  i to u okviru međunarodne kampanje „Opening doors for Europe’s children“ te  Erasmus+ projekta „LeaveCare-LiveLife“. Važan dio sastanka posvećen je temi participacije djece i mladih koji su u procesu izlaska iz skrbi uz osvrt na iskustva udruge FICE Hrvatske u provedbi participativnih grupa iz kojih su proizašle i preporuke djece i mladih za unaprjeđenje procesa izlaska iz sustava socijalne skrbi. Na kraju sastanka dogovoreni su i daljnji oblici suradnje.

On Tuesday, January 8, 2019 a meeting was held between representatives of Ombudsman for Children and FICE Croatia. Special emphasis was put on the implementation of activities for children and young people in alternative care, within the framework of the international campaign “Opening doors for Europe’s children” and the Erasmus + project “LeaveCare-LiveLife”. An important part of the meeting is dedicated to the participation of children and young people who are in the process of leaving care. Experiance of the FICE Croatia in the implementation of Care Leavers Participation Groups was presented together with recommendations of care leaveres for improving the process of leaving care. At the end of the meeting, further forms of cooperation were agreed.