FICE Hrvatska sudjelovala na sastanku u Bologni u okviru EU projekta LeavecareLivelife

FICE Hrvatska jedan je od partnera na EU projektu #LeavecareLivelife , u okviru kojeg smo sudjelovali krajem ožujka na kick-off sastanku u Bologni.
Nositelj projekta je talijanska organizacija Agevolando, a partneri (uz FICE HR) su organizacije mladih koje izlaze iz skrbi ili koje rade za mlade koji izlaze iz skrbi, a dolaze iz Rumunjske, Velike Britanije i Irske. Cilj projekta je povezati/umrežiti care leavers-e Europe.
Projekt se provodi uz financijsku podršku Erasmus+ programa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *