ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNICA FICE HRVATSKE I UREDA PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU

U utorak 8.1.2019. održan je sastanak predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu i udruge FICE Hrvatske. Na sastanku je predstavljen rad udruge FICE Hrvatska s posebnim naglaskom na provedbu aktivnosti namijenih djeci i mladima u sustavu socijalne skrbi  i to u okviru međunarodne kampanje „Opening doors for Europe’s children“ te  Erasmus+ projekta „LeaveCare-LiveLife“. Važan dio sastanka posvećen je temi participacije djece i mladih koji su u procesu izlaska iz skrbi uz osvrt na iskustva udruge FICE Hrvatske u provedbi participativnih grupa iz kojih su proizašle i preporuke djece i mladih za unaprjeđenje procesa izlaska iz sustava socijalne skrbi. Na kraju sastanka dogovoreni su i daljnji oblici suradnje.

On Tuesday, January 8, 2019 a meeting was held between representatives of Ombudsman for Children and FICE Croatia. Special emphasis was put on the implementation of activities for children and young people in alternative care, within the framework of the international campaign “Opening doors for Europe’s children” and the Erasmus + project “LeaveCare-LiveLife”. An important part of the meeting is dedicated to the participation of children and young people who are in the process of leaving care. Experiance of the FICE Croatia in the implementation of Care Leavers Participation Groups was presented together with recommendations of care leaveres for improving the process of leaving care. At the end of the meeting, further forms of cooperation were agreed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *