PREPORUKE DJECE I MLADIH KOJI SU SUDJELOVALI U PARTICIPATIVNIM GRUPAMA PREDSTAVLJENE UREDU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU

U utorak, 8.1.2019. na sastanku sa savjetnicom pravobraniteljice za djecu Lidijom Petrović, predstavljene su preporuke za unaprjeđenje procesa izlaska iz skrbi koje su djeca i mladi sastavili u okviru participativnih grupa Erasmus+ projekta „LeaveCare-LiveLife“.

Participativne grupe za djecu i mlade koji izlaze ili su izašli iz alternativnih oblika skrbi ili na engleskom CLPG (Care Leavers Participation Group) prilika su za međusobnu razmjenu iskustva, vršnjačko osnaživanje te stvaranje poticajne atmosfere za aktivnu participaciju u društvu.

Finalni rezultat održanih participativnih grupa jesu preporuke za unapređenje procesa izlaska iz skrbi.

U participativnim grupama u okviru ovog projekta okupili smo 18 mladih u dobi od 14 do 20 godina u tri grada: Zagreb, Split i Čakovec. Grupe su se održavale od listopada do prosinca 2018., jednako su bili zastupljeni djeca i mladi iz udomiteljskih obitelji (9) i djeca i mladi iz domova za djecu (9) koji su kreirali 8 preporuka te osmisli njihov način prezentacije.

 

PREPORUKE DJECE I MLADIH KOJI SU SUDJELOVALI U PARTICIPATIVNIM GRUPAMA

  1. Osigurati smještaj na minimalno godinu dana nakon izlaska iz doma/udomiteljstva sa simboličnom participacijom
  2. Tijekom boravka u skrbi osigurati štednju za svakoga kako bi po izlasku imao financijsku sigurnost
  3. Osigurati uvjete i prilike za susrete i razmijene iskustva i informacija mladih koji su izašli ili izlaze iz skrbi
  4. Osigurati edukacije o životnim vještinama (financijska pismenost, kuhanja i sl.) prije izlaska iz skrbi
  5. Osigurati osobnog mentora na razdoblje od 1 godinu prije izlaska i 2 godine nakon izlaska iz skrbi
  6. Osigurati edukacije, podršku i pomoć udomiteljima i drugim stručnjacima koji rade s mladima u skrbi
  7. Informirati javnost kako bi se razbile predrasude o mladima iz skrbi
  8. Svakoj mladoj osobi smještenoj u udomiteljsku obitelj osigurati jednu osobu s kojom bi jedan put tjedno mogla razgovarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *