Proslava postignuća i završetak Pan-europske kampanje Opening doors

Najbolje mjesto za rast i razvoj djeteta je sigurna obitelj puna ljubavi. Vođeni ovim uvjerenjem 120 organizacija iz 16 zemalja zajedno radilo u kampanji Opening Doors for Europe’s Children kako bi osnažili obitelji i okončali institucionalnu skrb.

 Opening Doors kampanja okupila je 5 velikih međunarodnih organizacija – Eurochild, Hope and Homes for Children, the International Foster Care Organisation (IFCO), the European branch of the International Federation of Educative Communities (FICE Europe), and SOS Children’s Villages International s ciljem pružanja podrške nacionalnim nastojanjima u razvoju sustava skrbi o djeci koji je usmjeren osnaživanju obitelji i osiguranju visoko kvalitetne skrbi u obitelji I zajednici koristeći EU fondove I kapacitete civilnog društva. Kapanja se provodila u Austriji, Belgiji, Bosni I Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Estoniji, Grčkoj, Mađarskoj, Litvi, Latviji, Moldaviji, Poljskoj, Rumunjskoj, Srbiji, Španjolskoj i Ukrajini.

Nakon 7 godina predanog rada ostvarena su brojna postignuća. U većini zemalja koje su sudjelovale u kampanji deinstitucionalizacija je jedan od glavnih prioriteta u sustavu skrbi za djecu. Posebno je ohrabrujući porast broja djece koje žive u obiteljskim oblicima skrbi u odnosu na broj djece koja su smještena u institucije.

Na europskoj razini, proces europskog semestra sada analizira deinstitucionalizaciju na sveobuhvatniji način. Izvješća svih zemalja EU daju prioritet prijelazu s institucionalnog na obiteljski oblik skrbi, skrb zajednici ili inkluzivno obrazovanje u programskom razdoblju 2021-27. Također smo zadovoljni što prijedlozi Europske komisije za novi proračun EU-a 2021.-2027[1]., podržani od strane Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije, daju prioritet prijelazu s institucionalne na skrb u obitelji i zajednici, promiču socijalnu uključenost i teže poboljšati koherentnost politika i zaštitu dječjih prava, posebno onih koja su u riziku ili su u skrbi.

No, naš posao nije gotovo. Još mnogo se mora učiniti kako bi osigurali da niti jedno dijete ne raste u instituciji, kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji zbog siromaštva, invaliditeta ili drugih diskriminatornih praksi te izgradio snažan sustav zaštite za djecu koji će osigurati zaštitu od patnje svakom djetetu.

“Djeca su najveće blago koje Europa ima. Na sram je toj Europi što su neki od naše najranjivije djece smješteni u takozvanu “skrb” koja im više šteti nego pomaže. Napravljen je važan napredak, ali naš posao je daleko od gotovog. Moramo naučiti iz dosadašnjih iskustava i nastaviti s pritiskom na europskom i nacionalnom nivou dok svako dijete ne dobije individualiziranu skrb kakvu zaslužuje i treba a svoj uspjeh.” Jana Hainsworth, Secretary General, Eurochild.

“Opening Doors kampanja je pokazala što se sve može učiniti ako udružimo svoje snage. No, ne zaboravimo da mnogo djece još uvijek živi u institucijama i da su mnoga u riziku od izdvajanja iz obitelji. Čim se novo EU vodstvo smjesti u nove uloge, moramo podići svoje napore kako bi osigurali da obitelji ostanu zajedno I da sva djeca imaju individualiziranu skrb kakvu trebaju I zaslužuju.” Michela Costa, Head of Global Advocacy, Hope and Homes for Children


I dok kampanja završava, rad se nastavlja. Kao predstavnici civilnog sektora angažiranog u zaštiti I promociji dječjih prava nastavit ćemo zagovarati cjelovite reforme sustava za dječju zaštitu te nadgledati korištenje EU fondova.

Više informacija o Opening Doors kampanji i njezinom utjecaju može se pročitati u završnom izvještaju koji će biti objavljen 15.1.2020. na završnom događanju kampanje.

 

Pratite nas i na službenoj stranici kampanje: https://www.openingdoors.eu/opening-doors-pan-european-de-institutionalization-campaign-celebrates-its-achievements-upon-closure/

 

[1] The financial instruments: Common Provisions Regulation, European Social Fund Plus, European Regional Development Fund, Instrument for Pre-Accession Assistance III, Asylum and Migration Fund, and Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument.